Skizzenbuch Archiv Info → R&G

Aquarell

Aquarell auf Papier - Watercolor
Zumindest eine Farblandschaft.

16. Dezember 2022
Kategorie: Aquarell · Landschaft