Skizzenbuch Archiv Info → R&G

Baummann

Baummann – Kugelschreiber auf Papier - Kugelschreiber Kunst
Er heisst tatsächlich Baummann.

24. September 2022
Kategorie: Landschaft · Menschen