Skizzenbuch Archiv Info → R&G

Frau Deschamps

Frau Deschamps – Sepia Fineliner auf Papier - Pitt Artist Pen Farber Castell
Frau Deschamps, war auch heute schon da.

12. Januar 2024
Kategorie: Landschaft · Menschen · Sepia